Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

huisstijl voor Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

De Wet Medische Keuringen regelt wanneer een nieuwe werknemer medisch gekeurd mag worden en wat de werkgever met de uitkomst van zo’n keuring mag doen. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen beoordeelt klachten over dergelijke keuringen en geeft voorlichting over wat er wel en niet mag.

De Commissie wilde een heldere en sobere huisstijl. Hierboven het logo en de correspondentiereeks: briefpapier, envelop en visitekaartje.
In het logo moest de volledige – nogal lange – naam van de Commissie gebruikt worden, dus geen afkorting zoals CKA. Door de typografie wordt de nadruk gelegd op de kernwoorden klachten en keuringen.
Het vierkant staat voor de organisatie of het bedrijf waar gesolliciteerd wordt, de twee pijlen voor de sollicitant en de problemen die hij of zij bij de sollicitatie kan ondervinden door onrechtmatige keuringen.

beurswand voor Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Presentatiewand voor een beursstand

jaarverslag Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Het eerste jaarverslag