Website Gedoe om Geld

website Gedoe om Geld

Ontwerp en bouw van website bij het boek Gedoe om geld van Joke de Walle. Het boek gaat over de rol van geld binnen relaties en dan vooral de problemen en conflicten over geld.

De vormgeving van de website sluit aan bij die van het omslag van het boek. De omslagfoto is van Caren Huygelen.