Op Visite in De Bieslandhof

Op Visite in De Bieslandhof

Stichting Op Visite organiseert kunstprojecten op locatie. Op initiatief van kunstenaar riëlle beekmans is een beeldententoonstelling opgezet in de tuin van verpleeghuis De Bieslandhof in Delft. Rond die tentoonstelling zijn allerlei activiteiten georganiseerd voor bewoners en mensen van buiten het huis, zoals rondleidingen, workshops en demonstraties.

Voor een huisstijl is niet altijd een logo in de gebruikelijke zin nodig. Een reeks kleurbanen en de titel in een bijzonder lettertype zijn de basiselementen van de huisstijl voor de beeldententoonstelling Op Visite in De Bieslandhof – Beelden in de Tuin.
Als je door je oogharen naar de kleurbanen kijkt, dan roepen ze het beeld op van de tuin van De Bieslandhof of het landschap van de Bieslandse polder aan de overkant van de snelweg.

drukwerk voor Op Visite in De Bieslandhof

Als eerste is de uitnodiging voor de tentoonstelling ontworpen (linksboven). Direct daarna kwamen een flyer, het activiteitenprogramma en een poster aan bod.

Kijkwijzer bij Op Visite in De Bieslandhof

Omdat deze tentoonstelling nadrukkelijk ook bedoeld was voor een doelgroep die misschien niet erg gewend is om naar hedendaagse kunst te kijken, is er voor deze groep een Kijkwijzer gemaakt. In dit boekje staan vragen of opdrachten bij alle kunstwerken en korte teksten van de kunstenaars.
De opmaak van de Kijkwijzer is op het laatste moment gemaakt, waardoor van de meeste kunstwerken foto’s konden worden opgenomen uit de tentoonstelling zelf. Voor het eerdere drukwerk zoals de uitnodiging moest nog gebruik worden gemaakt van foto’s die ergens anders waren gemaakt.

bordje met titelbordje met titel

Behalve het drukwerk zijn ook andere dingen ontworpen zoals badges voor de workshopbegeleiders en vrijwilligers en de bordjes bij de beelden zelf.

Na afloop van de tentoonstelling is een verslag gemaakt, waarin behalve de tentoonstelling zelf ook de activiteiten uitgebreid worden behandeld met veel foto’s en reacties van de bewoners en bezoekers.

verslag van Op Visite in De Bieslandhof

Op de facebookpagina van Stichting Op Visite is bijna per dag bijgehouden wat er gebeurde met en rond de tentoonstelling en de activiteiten.
Beelden in de Tuin heeft ook een eigen website.