Huisstijl Vrienden van het Sophia

huisstijl Vrienden van het Sophia

Logo en correspondentiereeks voor Stichting Vrienden van het Sophia

Een illustratie van Sophietje, die Leen van Durme ooit maakte op verzoek van de Stichting Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis, sloeg zo aan, dat besloten werd die illustratie te gebruiken als basis voor een nieuwe huisstijl.

folder Vrienden van het Sophia

Folder voor Stichting Vrienden van het Sophia met de oorspronkelijke illustratie van Leen van Durme die de basis vormde voor de huisstijl.