Website voor psychotherapeut

website Therapiet

Psychotherapeut Pieter de Roij (geen familie) wilde met zijn website twee dingen kunnen doen:

  • algemene informatie over psychotherapie geven aan potentiële cliënten en andere belangstellenden;
  • bestaande cliënten meer specifieke informatie geven over therapie die zij volgen en ondersteuning bieden bij de therapie.
openbare pagina's Therapiet

De vormgeving van de website is bewust heel rustig gehouden. Het gaat om informatie en niet om het werven van nieuwe cliënten.
De informatie wordt aangeboden in een heldere en rustige typografie. Om de pagina’s enigszins te verluchtigen hebben de pagina’s een egaal gekleurde achtergrond met grote, maar toch bescheiden aanwezige beeldelementen. Deze beeldelementen zijn vergrote versies van icoontjes, die vaak op websites worden gebruikt om een bepaalde functies duidelijk te maken. De combinaties van steeds twee van deze iconen roepen associaties op met bepaalde aspecten van de psychotherapie, op een neutrale, frisse en weinig beladen manier.

besloten pagina's Therapiet

Cliënten die deelnemen aan een van de therapiegroepen krijgen op de besloten pagina’s aanvullende informatie over wat er per sessie aan de orde komt. Voor iedere sessie krijgen de deelnemers een opdracht waar ze de komende week aan werken. Op de website kunnen ze die opdracht nog eens nalezen en kunnen ze bovendien per dag hun ervaringen en vorderingen bijhouden op een formulier. Voorheen kregen de cliënten deze opdrachten en formulieren op papier. De digitale formulieren zijn handig voor de cliënt, die de eigen ervaringen eenvoudig in digitale vorm kan bijhouden en bewaren, en voor de therapeut, die al voor de sessie kan zien hoe het de deelnemers vergaat en daardoor de volgende sessie beter kan voorbereiden.